Gegevensbescherming

Gegevensbescherming, gegevensbeveiliging

1 Overzicht

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u de website van de roTeg AG bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming onder deze tekst.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat u in het impressum hebt opgegeven als u nog vragen hebt over gegevensbescherming. U hebt ook het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse en instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt deze analyse voorkomen als u bepaalde hulpmiddelen niet gebruikt. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u hierbij over de mogelijkheden van bezwaren.

2 Algemene informatie en verplichte informatie

2.1 Gegevensbescherming

roTeg AG neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt. Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

2.2. Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

Sandor Kopacsy
Brennaborstraße 54
44149 Dortmund, Duitsland

Telefoon: 0231 725 795 51
E-mail: sandor.kopacsy@roteg.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

2.3 Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

2.4 Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/adressen_links-node.html

2.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om directe doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

2.6 SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als site-operator toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

2.7 Informatie, afscherming, wissing

U hebt het recht om kosteloos informatie te verstrekken over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering op elk moment binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

3 Server Log Bestanden

De aanbieder van deze website, goneo internet GmbH, verzamelt en slaat informatie automatisch op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar hem doorstuurt wanneer u onze website bezoekt. Deze zijn:

  • IP-adres
  • Tijdschema (datum en tijdstip van de vraag)
  • Soort query
  • Cliënteninformatie (cliëntsoort, clientversie)
  • Het besturingssysteem van de gebruiker (apparaat, OS-versie van het apparaat)

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

3.1 Opslagtijd serverlogbestand

Deze logbestanden gaan maximaal 90 dagen terug.

3.2 Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder B DSGVO, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

4 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

4.1 IP-anonimisering

Op deze website hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, geknipt voordat het naar de VS wordt verzonden. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan de websitebeheerder. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

4.2 Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren als u in uw browser de daarvoor geëigende instellingen kiezt. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

4.3. Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

4.4 Rechtsgrondslag

Cookies van Google Analytics worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

5 Webshop

Wij wijzen u erop dat ter vereenvoudiging van het inkoopproces en voor de verdere contractafwikkeling de webshop operator in het kader van cookies de IP gegevens van de verbindingseigenaar opslaat, evenals de naam en het adres van de koper.

Daarnaast worden ook de volgende gegevens bij ons opgeslagen ten behoeve van contractverwerking: telefoonnummer, e-mailadres. De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij het contract niet met u sluiten. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van de overdracht van het adres aan het transportbedrijf/de expediteur in opdracht van ons voor de levering van de goederen en aan onze belastingadviseur voor de vervulling van onze fiscale verplichtingen.

Na het afbreken van het winkelproces worden de door ons opgeslagen gegevens gewist. Bij het sluiten van een overeenkomst worden alle gegevens uit de contractuele relatie opgeslagen tot het verstrijken van de bewaartermijn (7 jaar).

6 Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, zullen de gegevens die u ons verstrekt worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

7 Gebruik Van Scriptbibliotheken (Google Web Fonts)

Om onze inhoud in alle browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken wij op deze website scriptbibliotheken en lettertypenbibliotheken zoals Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Web Fonts worden overgebracht naar de cache van uw browser om meervoudig laden te voorkomen. Als uw browser Google Web Fonts niet ondersteunt of geen toegang toestaat, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype.

Het oproepen van script- of lettertypenbibliotheken activeert automatisch een verbinding met de bibliotheekoperator. Het is mogelijk dat exploitanten van corresponderende bibliotheken gegevens verzamelen. Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

8 Gebruik Van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door bezoekers. Meer informatie over de gegevensverwerking van Google vindt u in het Privacybeleid van Google. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens wijzigen in het Gegevensbeschermingscentrum.

9 Ingebedde YouTube-video’s

Op sommige van onze subpagina’s integreren we YouTube-video’s. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS is de operator van de bijbehorende plug-ins. Wanneer u een pagina bezoekt met de plugin van YouTube, wordt er een verbinding gemaakt met de Youtube-servers. Youtube wordt geïnformeerd welke pagina’s u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw Youtube-account, kan Youtube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. U kunt dit voorkomen als u vooraf uitlogged bij uw YouTube-account.

Als er een YouTube-video wordt gestart, maakt de provider gebruik van cookies die informatie over het gedrag van de gebruiker verzamelen. Als u de opslag van cookies voor het Google Ad-programma hebt uitgeschakeld, hoeft u bij het bekijken van YouTube-video’s geen rekening te houden met dergelijke cookies. Youtube slaat ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “Youtube” vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

10 Google AdWords

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Als u onze website bereikt via een advertentie geplaatst door Google, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. De conversie tracking cookie wordt ingesteld wanneer een gebruiker klikt op een advertentie die wordt geserveerd door Google. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten zien het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een tag voor het volgen van conversie. U ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u het instellen van een hiervoor benodigde cookie weigeren – bijvoorbeeld via browserinstellingen die de automatische instelling van cookies over het algemeen uitschakelen of uw browser zo instellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein “googleleadservices.com”.

Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet kunt verwijderen zolang u niet wilt dat meetgegevens worden opgenomen. Als u al uw cookies in uw browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.